LD17129: Gia cảnh khó khăn của cụ bà 95 tuổi bị mù

Bà Hiên và anh Nghĩa trong căn nhà xập xệ, cũ kỹ.
Bà Hiên và anh Nghĩa trong căn nhà xập xệ, cũ kỹ.
Bà Hiên và anh Nghĩa trong căn nhà xập xệ, cũ kỹ.
Lên top