LD17127: Lời kêu cứu của gia đình có nam phóng viên bị chấn thương sọ não nặng

Anh Hoàng Gia Thanh bị tai nạn giao thông đang phải cấp cứu.
Anh Hoàng Gia Thanh bị tai nạn giao thông đang phải cấp cứu.
Anh Hoàng Gia Thanh bị tai nạn giao thông đang phải cấp cứu.