LD17124: Cám cảnh con gái tâm thần nuôi mẹ già đau yếu

Chị Hiền mang bệnh tâm thần, đang chăm sóc mẹ già đau yếu 88 tuổi. Ảnh:HQ
Chị Hiền mang bệnh tâm thần, đang chăm sóc mẹ già đau yếu 88 tuổi. Ảnh:HQ
Chị Hiền mang bệnh tâm thần, đang chăm sóc mẹ già đau yếu 88 tuổi. Ảnh:HQ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top