LD17115: Xót xa hoàn cảnh gia đình có 2 người con, đến lớp 8 là nhập viện tâm thần

Em Hiền và anh Trai đang bị bệnh quái ác, khó chữa trị hiện cần được giúp đỡ. ảnh:H.Q
Em Hiền và anh Trai đang bị bệnh quái ác, khó chữa trị hiện cần được giúp đỡ. ảnh:H.Q
Em Hiền và anh Trai đang bị bệnh quái ác, khó chữa trị hiện cần được giúp đỡ. ảnh:H.Q
Lên top