LD17100: Gia đình cựu chiến binh già khốn khó cần giúp đỡ

Ông Phạm Xuân Trường bị tàn phế, đi lại rất khó khăn. Ảnh: Minh Lý
Ông Phạm Xuân Trường bị tàn phế, đi lại rất khó khăn. Ảnh: Minh Lý
Ông Phạm Xuân Trường bị tàn phế, đi lại rất khó khăn. Ảnh: Minh Lý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top