Yêu cầu xử lý nghiêm môtô-xe máy đi vào đại lộ Thăng Long

Đề nghị xử lý nghiêm xe máy, môtô đi vào đại lộ Thăng Long. Ảnh: MH
Đề nghị xử lý nghiêm xe máy, môtô đi vào đại lộ Thăng Long. Ảnh: MH
Đề nghị xử lý nghiêm xe máy, môtô đi vào đại lộ Thăng Long. Ảnh: MH