Yêu cầu rà soát chặt việc thành lập hãng hàng không mới

Dòng máy bay ATR72-600 mà hàng không Cánh Diều dự định khai thác. Ảnh GT
Dòng máy bay ATR72-600 mà hàng không Cánh Diều dự định khai thác. Ảnh GT
Dòng máy bay ATR72-600 mà hàng không Cánh Diều dự định khai thác. Ảnh GT
Lên top