Yêu cầu kiểm tra thông tin hàng cột điện "mọc" giữa đường ở Hà Nội

Lên top