Yêu cầu giải quyết dứt điểm việc chậm tiến độ tại các dự án đường sắt

Phó Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm việc chậm tiến độ tại các dự án đường sắt. Ảnh: GT
Phó Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm việc chậm tiến độ tại các dự án đường sắt. Ảnh: GT
Phó Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm việc chậm tiến độ tại các dự án đường sắt. Ảnh: GT
Lên top