Yêu cầu các doanh nghiệp vận tải khách không được tùy tiện tăng giá vé

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu không được tùy tiện tăng giá vé. Ảnh minh họa
Sở GTVT Hà Nội yêu cầu không được tùy tiện tăng giá vé. Ảnh minh họa
Sở GTVT Hà Nội yêu cầu không được tùy tiện tăng giá vé. Ảnh minh họa
Lên top