Xử nồng độ cồn khi lái xe, cán bộ phải làm gương

Kiểm tra nồng độ cồn tại Thành phố Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Kiểm tra nồng độ cồn tại Thành phố Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Kiểm tra nồng độ cồn tại Thành phố Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top