Xe tải mất lái "cưỡi" lên lan can giữa cầu

Hiện trường xe tải lao lên lan can cầu. Ảnh: QĐ.
Hiện trường xe tải lao lên lan can cầu. Ảnh: QĐ.
Hiện trường xe tải lao lên lan can cầu. Ảnh: QĐ.
Lên top