Xe ôtô không dán thẻ ETag đi vào làn thu phí ETC sẽ bị xử phạt

Làn đường thu phí không dừng (ETC). Ảnh VEC
Làn đường thu phí không dừng (ETC). Ảnh VEC
Làn đường thu phí không dừng (ETC). Ảnh VEC
Lên top