Xe máy và chạm xe khách, 2 nam sinh lớp 8 tử vong

Hiện trường tai nạn
Hiện trường tai nạn
Hiện trường tai nạn
Lên top