Xe "dù" đội lốt xe hợp đồng vẫn "đại náo" các cung đường: Thời xe hợp đồng lên ngôi (?!)

Một vé xe được thiết kế như một bản hợp đồng giữa hành khách và nhà xe.Ảnh: P.V
Một vé xe được thiết kế như một bản hợp đồng giữa hành khách và nhà xe.Ảnh: P.V
Một vé xe được thiết kế như một bản hợp đồng giữa hành khách và nhà xe.Ảnh: P.V
Lên top