Xe đầu kéo lao qua dải phân cách, đâm sập 2 ngôi nhà

Xe đầu kéo lao qua dải phân cách, đâm sập 2 ngôi nhà, tài xế tử vong tại chỗ.
Xe đầu kéo lao qua dải phân cách, đâm sập 2 ngôi nhà, tài xế tử vong tại chỗ.
Xe đầu kéo lao qua dải phân cách, đâm sập 2 ngôi nhà, tài xế tử vong tại chỗ.
Lên top