Xe đầu kéo cháy rụi bên cạnh cây xăng

Xe đầu kéo BKS 51C - 587.30 bốc cháy dữ dội trên QL1A. Ảnh: CA cung cấp.
Xe đầu kéo BKS 51C - 587.30 bốc cháy dữ dội trên QL1A. Ảnh: CA cung cấp.
Xe đầu kéo BKS 51C - 587.30 bốc cháy dữ dội trên QL1A. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top