Xe container chở hàng chục tấn gỗ ôm cua lao xuống ruộng

Xe container chở hàng chục tấn gỗ ôm cua lao xuống ruộng. Ảnh: Hồ Văn
Xe container chở hàng chục tấn gỗ ôm cua lao xuống ruộng. Ảnh: Hồ Văn
Xe container chở hàng chục tấn gỗ ôm cua lao xuống ruộng. Ảnh: Hồ Văn
Lên top