Xe 2 bánh công nghệ tại TPHCM vẫn được phép hoạt động

Xe 2 bánh công nghệ tại TPHCM vẫn được phép hoạt động bình thường.  Ảnh: PK
Xe 2 bánh công nghệ tại TPHCM vẫn được phép hoạt động bình thường. Ảnh: PK
Xe 2 bánh công nghệ tại TPHCM vẫn được phép hoạt động bình thường. Ảnh: PK
Lên top