Xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và nâng cấp Quốc lộ 3: Thống nhất các phương tiện được giảm giá