Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và nâng cấp Quốc lộ 3: Thống nhất các phương tiện được giảm giá