Xây cầu vượt hơn 500 tỉ tại nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên

Hà Nội chính thức khởi công xây cầu vượt hơn 500 tỉ tại nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên. Ảnh: Tô Thế
Hà Nội chính thức khởi công xây cầu vượt hơn 500 tỉ tại nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên. Ảnh: Tô Thế
Hà Nội chính thức khởi công xây cầu vượt hơn 500 tỉ tại nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên. Ảnh: Tô Thế
Lên top