Xả trạm thu phí BOT để ứng phó với siêu bão số 10

Công điện khẩn yêu cầu nhà đầu tư BOT xả trạm để ứng phó với bão. Ảnh: PV
Công điện khẩn yêu cầu nhà đầu tư BOT xả trạm để ứng phó với bão. Ảnh: PV
Công điện khẩn yêu cầu nhà đầu tư BOT xả trạm để ứng phó với bão. Ảnh: PV
Lên top