Vướng mặt bằng, dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng nguy cơ trễ hẹn

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở TPHCM đã hoàn thành hơn 75% tiến độ.  Ảnh: M.Q
Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở TPHCM đã hoàn thành hơn 75% tiến độ. Ảnh: M.Q
Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở TPHCM đã hoàn thành hơn 75% tiến độ. Ảnh: M.Q
Lên top