Vướng giải phóng mặt bằng, dự án đường Hoàng Cầu - Voi Phục gặp khó

Tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục được xem là một trong những tuyến đường đắt nhất Thủ đô. Ảnh Tri thức trực tuyến
Tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục được xem là một trong những tuyến đường đắt nhất Thủ đô. Ảnh Tri thức trực tuyến
Tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục được xem là một trong những tuyến đường đắt nhất Thủ đô. Ảnh Tri thức trực tuyến
Lên top