Vũng Tàu: Sắp tới sẽ thu phí sử dụng lòng đường, hè phố

Sắp tới Vũng Tàu sẽ thu phí sử dụng lòng đường, hè phố. Ảnh: Nguyên Dũng
Sắp tới Vũng Tàu sẽ thu phí sử dụng lòng đường, hè phố. Ảnh: Nguyên Dũng
Sắp tới Vũng Tàu sẽ thu phí sử dụng lòng đường, hè phố. Ảnh: Nguyên Dũng
Lên top