Vụ thai phụ bị xe tông rớt con ra ngoài: Người mẹ đã tử vong