Việt Nam trước thách thức từ việc gia tăng ôtô, xe máy

Mỗi ngày cả nước lại có thêm 850 ô tô và 9.000 xe máy đăng kí mới.  Ảnh: M.Q
Mỗi ngày cả nước lại có thêm 850 ô tô và 9.000 xe máy đăng kí mới. Ảnh: M.Q
Mỗi ngày cả nước lại có thêm 850 ô tô và 9.000 xe máy đăng kí mới. Ảnh: M.Q

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM