Vận tải hành khách tuyến Hải Phòng - Hải Dương được hoạt động trở lại

Sở GTVT TP.Hải Phòng cho phép hoạt động vận tải hành khách tuyến Hải Phòng - Hải Dương hoạt động trở lại. Ảnh MD
Sở GTVT TP.Hải Phòng cho phép hoạt động vận tải hành khách tuyến Hải Phòng - Hải Dương hoạt động trở lại. Ảnh MD
Sở GTVT TP.Hải Phòng cho phép hoạt động vận tải hành khách tuyến Hải Phòng - Hải Dương hoạt động trở lại. Ảnh MD

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top