Va chạm xe khách và container, 13 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Lên top