Ùn tắc nhiều giờ đường vào cảng Cái Mép - Thị Vải

Tắc nghẽn nhiều giờ liền đường vào khu vực Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: T.A
Tắc nghẽn nhiều giờ liền đường vào khu vực Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: T.A
Tắc nghẽn nhiều giờ liền đường vào khu vực Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: T.A
Lên top