Tuyến tránh Chư Sê 250 tỉ đồng hư hỏng: Chủ đầu tư "thiếu kinh nghiệm"

Tuyến tránh huyện Chư Sê với tổng mức đầu tư 250 tỉ đồng hư hỏng nặng. Ảnh Đ.V
Tuyến tránh huyện Chư Sê với tổng mức đầu tư 250 tỉ đồng hư hỏng nặng. Ảnh Đ.V
Tuyến tránh huyện Chư Sê với tổng mức đầu tư 250 tỉ đồng hư hỏng nặng. Ảnh Đ.V
Lên top