Tuyến metro số 1 TPHCM: Tháng 8.2020 chạy thử đoạn Bình Thái - Long Bình

Đoạn Bình Thái - Long Bình đã nên hình hài, dự kiến kịp tiến độ đưa vào thạy thử vào tháng 8.2020. Ảnh: PV
Đoạn Bình Thái - Long Bình đã nên hình hài, dự kiến kịp tiến độ đưa vào thạy thử vào tháng 8.2020. Ảnh: PV
Đoạn Bình Thái - Long Bình đã nên hình hài, dự kiến kịp tiến độ đưa vào thạy thử vào tháng 8.2020. Ảnh: PV
Lên top