Tuyến metro số 1 TP. Hồ Chí Minh: Chuẩn bị chạy thử, đưa vào khai thác

Mỗi toa tàu metro số 1 sẽ được vận chuyển về depot bằng xe chuyên dụng. 
Ảnh: Minh Quân
Mỗi toa tàu metro số 1 sẽ được vận chuyển về depot bằng xe chuyên dụng. Ảnh: Minh Quân
Mỗi toa tàu metro số 1 sẽ được vận chuyển về depot bằng xe chuyên dụng. Ảnh: Minh Quân
Lên top