Tuyến đường sắt Quốc gia hầu như “bị chặt tay, chặt chân”

Toàn cảnh hội nghị Dự thảo đề án kết nối giao thông Khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh: N.T
Toàn cảnh hội nghị Dự thảo đề án kết nối giao thông Khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh: N.T
Toàn cảnh hội nghị Dự thảo đề án kết nối giao thông Khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh: N.T
Lên top