Tư vấn metro số 1 chuyển sang làm việc onilne và giám sát qua camera

Đã có 7 đoàn tàu trên tổng số 17 đoàn của metro tro số 1 đã được nhập khẩu về nước, chuẩn bị cho công tác chạy thử. Ảnh: Anh Tú
Đã có 7 đoàn tàu trên tổng số 17 đoàn của metro tro số 1 đã được nhập khẩu về nước, chuẩn bị cho công tác chạy thử. Ảnh: Anh Tú
Đã có 7 đoàn tàu trên tổng số 17 đoàn của metro tro số 1 đã được nhập khẩu về nước, chuẩn bị cho công tác chạy thử. Ảnh: Anh Tú
Lên top