Từ ngày 18.7, Hải Phòng dừng vận tải hành khách đi/về từ các tỉnh phía Nam

Hải Phòng dừng vận tải hành khách đi các tỉnh phía Nam từ 0h ngày 18.7. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng dừng vận tải hành khách đi các tỉnh phía Nam từ 0h ngày 18.7. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng dừng vận tải hành khách đi các tỉnh phía Nam từ 0h ngày 18.7. Ảnh Mai Dung
Lên top