Từ ngày 10.10, người dân đi máy bay phải có loại giấy tờ nào?

Lên top