Từ hôm nay, Hà Nội khôi phục biển cấm taxi, xe hợp đồng trên 10 tuyến phố

Hà Nội tiếp tục cấm taxi, xe hợp đồng trên 10 tuyến phố. Ảnh: M. Hạnh
Hà Nội tiếp tục cấm taxi, xe hợp đồng trên 10 tuyến phố. Ảnh: M. Hạnh
Hà Nội tiếp tục cấm taxi, xe hợp đồng trên 10 tuyến phố. Ảnh: M. Hạnh
Lên top