Từ 0h ngày 23.5, phương tiện lưu thông thế nào khi qua tỉnh Hải Dương?

Người và phương tiện các địa phương có hành trình đi qua địa bàn tỉnh Hải Dương
hạn chế dừng đỗ dọc đường. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Người và phương tiện các địa phương có hành trình đi qua địa bàn tỉnh Hải Dương hạn chế dừng đỗ dọc đường. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Người và phương tiện các địa phương có hành trình đi qua địa bàn tỉnh Hải Dương hạn chế dừng đỗ dọc đường. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top