Trăm nghìn lượt thí sinh thi tìm hiểu an toàn giao thông qua internet

 Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Hà Nội Vũ Văn Viện trao Giải Nhất cho 2 thí sinh
Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Hà Nội Vũ Văn Viện trao Giải Nhất cho 2 thí sinh
Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Hà Nội Vũ Văn Viện trao Giải Nhất cho 2 thí sinh
Lên top