TPHCM tổng kiểm soát phương tiện: CSGT dễ dàng xử lý vi phạm nồng độ cồn

Đợt tổng kiểm soát này, CSGT tằng cường kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Anh Tú
Đợt tổng kiểm soát này, CSGT tằng cường kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Anh Tú
Đợt tổng kiểm soát này, CSGT tằng cường kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Anh Tú
Lên top