TPHCM sẽ cho shipper hoạt động lại ở 8 quận, huyện "vùng đỏ"

Đội ngũ shipper tại TPHCM sẽ được tăng cường trong thời gian tới.  Ảnh: Thanh Chân
Đội ngũ shipper tại TPHCM sẽ được tăng cường trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Chân
Đội ngũ shipper tại TPHCM sẽ được tăng cường trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Chân
Lên top