TPHCM: Lập các Tổ công tác để kiểm soát chấp hành phòng chống dịch

Tổ tuần tra liên ngành trên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: PC08
Tổ tuần tra liên ngành trên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: PC08
Tổ tuần tra liên ngành trên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: PC08
Lên top