TPHCM: Hơn 50.000 trường hợp vi phạm giao thông qua hình ảnh

Phòng PC08 cung cấp thông tin cho báo chí sáng 8.5. Ảnh: Huân Cao
Phòng PC08 cung cấp thông tin cho báo chí sáng 8.5. Ảnh: Huân Cao
Phòng PC08 cung cấp thông tin cho báo chí sáng 8.5. Ảnh: Huân Cao
Lên top