TPHCM điều chỉnh quy định về đi đường, áp dụng từ ngày mai 29.8

Từ ngày mai 29.8, TPHCM điều chỉnh một số quy định về đi đường. Ảnh: Anh Tú
Từ ngày mai 29.8, TPHCM điều chỉnh một số quy định về đi đường. Ảnh: Anh Tú
Từ ngày mai 29.8, TPHCM điều chỉnh một số quy định về đi đường. Ảnh: Anh Tú
Lên top