TPHCM: CSGT hỗ trợ vận chuyển nội tạng đến bệnh viện kịp thời

Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cảm ơn lực lượng CSGT. Ảnh: PC08
Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cảm ơn lực lượng CSGT. Ảnh: PC08
Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cảm ơn lực lượng CSGT. Ảnh: PC08
Lên top