TPHCM công bố đối tượng được phép hoạt động khi tăng cường Chỉ thị 16

TPHCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến hết ngày 1.8.   Ảnh: Anh Tú
TPHCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến hết ngày 1.8. Ảnh: Anh Tú
TPHCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến hết ngày 1.8. Ảnh: Anh Tú
Lên top