TPHCM: Cầu An Phú Đông có khả năng tiếp tục trễ hẹn thông xe

Cầu thép An Phú Đông tiếp tục có khả năng “trễ hẹn” vì sự cố sà lan va chạm vào sáng 16.10. Ảnh: Hoàng Dũng
Cầu thép An Phú Đông tiếp tục có khả năng “trễ hẹn” vì sự cố sà lan va chạm vào sáng 16.10. Ảnh: Hoàng Dũng
Cầu thép An Phú Đông tiếp tục có khả năng “trễ hẹn” vì sự cố sà lan va chạm vào sáng 16.10. Ảnh: Hoàng Dũng
Lên top