Toàn bộ tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông về nước trong tháng tới

Tàu sắt Cát Linh - Hà Đông lần lượt được chuyển về Việt Nam.
Tàu sắt Cát Linh - Hà Đông lần lượt được chuyển về Việt Nam.
Tàu sắt Cát Linh - Hà Đông lần lượt được chuyển về Việt Nam.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM