Tổ chức "chuyến xe 0 đồng" đưa người dân đi và đến TPHCM

Người dân về quê trên chuyến xe miễn phí được tổ chức ngày 24.7. Ảnh: Thanh Vex
Người dân về quê trên chuyến xe miễn phí được tổ chức ngày 24.7. Ảnh: Thanh Vex
Người dân về quê trên chuyến xe miễn phí được tổ chức ngày 24.7. Ảnh: Thanh Vex
Lên top